Елис Кючукова

ТЕЛЕСЕН ПСИХОТЕРАПЕВТ

За мен

Казвам се Елис и съм дипломиран психолог и психотелесен аналитичен психотерапевт, работещ под супервизия. Това, което ме насочи към сферата на психологията, беше силният ми интерес към личностното развитие и междуличностните отношения, психотелесното здраве и психосоматичните болести, както и по-общите житейски въпроси за смисъла, хората и заобикалящия ме свят.

Рано или късно сферата на психологията ме отведе до тази на психотерапията, в която успях да намеря практическо приложение на придобитите теоретични познания, но не само. Психотерапията ми даде възможност за една повторна среща и истинско свързване със самата мен, отвъд мъглата на вътрешните дълбоко вкоренени страхове. Помогна ми в собствените ми моменти на лични трудности и несправяне.

Вярвам, че това да признаеш нуждата си от помощ е огромна сила и следва да култивираме не само своята издръжливост в света, а и мекотата към самите себе си. Вярвам, че психотерапията е не просто професия, а моя лична мисия. Щастлива и благодарна съм, че мога да бъда полезна с нея.

 • Образование:

  • 4-годишна Бакалавърска степен по Психология от СУ “Св. Климент Охридски”.

    Експериментална психология, I и II част; История на психологията, I и II част; Психолингвистика; Увод в психологията; Когнитивна психология, I и II част; Физиологична психология; Основи на социалното познание и поведение; Педагогическа психология, I и II част; Психология на личността, I и II част; Психология на развитието в детско-юношеска възраст, I и II част; Статистически методи в психологията, I и II част; Психология на здравето; Социална психология, I и II част; Организационна психология; Трудова психология, I и II част; Психологическо измерване, I и II част; Психология на развитието на възрастните, I и II част; Психология на аномалното развитие, I и II част; Психопатология, I и II част; Диференциална психология; Етнопсихология, I и II част; Клинична психология, I и II част; Методология на социално-психологическото изследване; Икономическа психология; Консултативна психология; Етика; История на философията, I и II част; Систематична философия, I и II част; Социология; Полово-ролева психология.

  • 4-годишна Следдипломна специализация към Български Институт по Неорайхианска Аналитична Психотерапия (по настоящем).

    Въведение в телесната психотерапия. Еволютивна психология; Динамична психология, I, II и III част; Обща психология в Неорайхианската теория; Психоантропология; Междуличностна комуникация; Неорайхианска психодиагностика — BBCT и BBI; Анатомия и физиология; Неврология и Психоневроендокриноимунология; Основни понятия в психоанализата; Неофройдизъм; Обща психиатрия и психопатология; Психофармакология; Медицинска психология и професионална етика; Групова психотерапия.

 • Клинична практика:

  • Комплексен индивидуален практически стаж по Клинична психология в Център за Психично Здраве “Проф. Н. Шипковенски”, гр. София (300 часа).
  • Психиатричен стаж в Държавна Психиатрична Болница “Св. Иван Рилски”, гр. Нови Искър, обл. София (100 часа)
 • Лична терапия и Личен опит:
  • Обучението към Български Институт по Неорайхианска Аналитична Психотерапия включва стотици часове лична индивидуална и групова психотерапевтична работа.
  • Допълнителни групи за Личен опит, в които имам участие, са следните: Практически уъркшопи на тема “Граници”, “Междуличностна комуникация”, “Страхове” (24 часа); Театротерапия (15 часа); Психотерапия на зависимости (15 часа); Група на тема “Жената в мен” (15 часа); Арт терапевтични техники в контекста на Неорайхианската терапия (39 часа); Група за Работа с Травма (45 часа); Група на тема “Да осиновим вътрешното си дете” (56 часа); Преживелищна група “Аз съм движение” (телесни, дихателни, арт терапевтични и медитативни практики, работа за доверие, граници, емоции, себеусещане, ресурси); Фамилна терапия (13 часа); Психотерапевтична работа с деца (10 часа)
 • Други участия:
  • Участие в X Национална конференция по психотерапия “Работа с липсващото” гр. София, Февруари 2020 г.
  • Участие в Международна научна конференция 50 години Психология в Софийски университет “Св. Климент Охридски” на тема Психология — Традиция и Съвременност, София, България, Юни 2022 г.
  • Участие в 18-ти Международен конгрес на Европейската Асоциация по Психотелесна Терапия, “Идентичността във времена на промени. Конструиране, деконструиране, реконструиране”, Септември 2023 г.
Елис Кючукова

Дейност

Провеждам индивидуални терапевтични сесии на живо в гр. София.

Психотерапевтичната модалност, в която се обучавам, е психотелесна и аналитична и разглежда човек в неговата цялост — тяло, душа и психика. Повече за метода може да прочетете тук.

Работя със следните проблематики:

 • тревожност, депресия, фобии, паник атаки
 • хранителни разстройства и зависимости
 • кризи, свързани с идентичността, житейски кризи и предизвикателства
 • междуличностни конфликти и проблеми в партньорските отношения
 • родителски конфликти и проблеми в отношенията родител-дете
 • травмиращи събития и преживявания, посттравматичен стрес
 • справяне със загуба и раздяла
 • чувство за неадекватност и ниска самооценка
 • професионално прегаряне и дистрес
 • психосоматични и соматични заболявания
 • повишаване на здравната култура и психохигиена
 • личностно израстване, осъзнатост и себепознание

Цени и условия

Цена на сесия: 70 лв.
Времетраене: 60 минути

Контакт

При въпроси или желание да запазите час, може да се свържете с мен:

Телефон: +359 896 75 14 66
E-mail: [email protected]
Офис: гр. София, ул. Пирин 73, офис БИНАП